HAGO Electronics


HAGO Electronics

HAGO Electronics is een bedrijf in Zoetermeer. Zij zijn leverancier, producent, importeur en adviseur op het gebied van communicatiesystemen. Dit doen zij onder meer voor industrie, nieuwbouw, kantoorinrichting, bejaardencentra, overheidsinstellingen, hotels, scholen, dienstverlenende bedrijven, vervangingsmarkt etc. Zij verzorgen Electronica op maat. Met oog op waar HAGO Electronics voor staat, heb ik een frisser logo ontworpen met bijbehorende brochure lijn.